nl
fr en nl
Tel. 04 85 86 00 00

Vul het formulier in en ons team neemt zo snel mogelijk contact met u op

Uw verzoek betreft*
 
* U hebt recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, u kunt dit recht uitoefenen door ons een verzoek te sturen door hier te klikken

Onze contactgegevens

Phenomen Vermeldt legales

Wettelijke vertegenwoordiger: SAS PHENOMEN
Met vragen kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande postadres of pere-mail:

PHENOMEN
300 route des Fabriques
73 250 SAINT PIERRE D’ALBIGNY
contact@phenomen.com

De website is ontwikkeld en wordt gehost door:
BOONDOOA CREATIONS
1 Av. du Pré Félin
74940 Annecy le Vieux


Informatie

De vennootschap PHENOMEN vertegenwoordigd door de voorzitter, de Société Civile DESAVOIE, Philippe Lutz. Deze laatste commercialiseert ook nieuwe programma’s voor de vennootschap SAS Bois de l’Ours, Chalet Quezac Les Brevières, 73320 Tignes.
Alle gegevens op deze site (teksten, foto’s, illustraties, iconen, animaties, databases, etc...) zijn beschermd door auteursrechten of zijn exclusief eigendom van de vennootschappen PHENOMEN en DESAVOIE, of zijn onderworpen aan specifieke toestemming voor gebruik door de vennootschap. Elk gebruik of reproductie is derhalve onderworpen aan de toestemming van de auteur op grond van artikel L.122-4 van de Wet intellectueel eigendom.
Grafische elementen, foto’s en multimedia bronnen mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gereproduceerd. Voor grafische creaties en illustraties moeten aanvragen betreffende reproductie gericht worden aan marketing@phenomen.com. Zonder antwoord van onze zijde, moet de aanvraag als afgewezen worden beschouwd. De informatie, afbeeldingen en illustraties over de services en de kenmerken komen overeen met een definitie op het moment van online publicatie of update van de verschillende webpagina’s; deze worden informatief verstrekt en kunnen niet als contractueel bindend worden beschouwd. Er kunnen links naar andere sites worden aangeboden. SAS PHENOMEN is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud daarvan, deze links worden uitsluitend weergegeven om toegang tot andere documentatiebronnen te faciliteren.
SAS PHENOMEN behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving deze informatie te wijzigen zonder gehouden te zijn dit document bij te werken. Indien u ondanks de zorg die wordt besteed aan de realisatie van deze website, een fout constateert, kunt u contact met ons opnemen.
Door de site www.phenomen.com te bezoeken stemt u in met naleving van de Franse Wet intellectueel eigendom en meer in het algemeen met internationale verdragen en akkoorden waarin bepalingen zijn opgenomen inzake de bescherming van auteursrechten. U onthoudt zich derhalve van het geheel of gedeeltelijk downloaden, reproduceren, verkopen, distribueren, uitzenden, publiceren en communiceren in ongeacht welke vorm van de door auteursrechten beschermde gegevens of werken die op de site www.phenomen.com worden weergegeven zonder specifieke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de auteursrechten die op de betreffende werken of gegevens van toepassing zijn
In het kader van bepaalde van onze rubrieken kunt u gevraagd worden ons vrijwillig persoonsgegevens te verstrekken zoals uw naam, adres en e-mailadres. Deze informatie hebben we nodig om op uw commentaar en informatieverzoeken te antwoorden. Wij wijzen u erop dat u recht hebt op inzage, wijziging, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van de gegevens die op u betrekking hebben. (Art. 34 van de wet “Informatica en vrijheden” van 6 januari 1978).
Elke bezoeker van de site die informatie verstrekt aan de vennootschappen PHENOMEN en DESAVOIE verleent aan deze vennootschappen alle overdraagbare rechten met betrekking tot deze informatie en geeft toestemming voor gebruik naar goeddunken in het kader van hun activiteiten evenals aan alle vennootschappen die zijn aangesloten bij deze vennootschappen. De informatie die aldus wordt verstrekt door bezoekers wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd en moet juist en wettig zijn en mag geen belangen van derden schenden. Elke persoon die op een pagina van deze Site wordt geciteerd of genoemd heeft recht op inzage, wijziging, correctie of verwijdering van de informatie die op hem betrekking heeft en kan dit recht uitoefenen via:
marketing@phenomen.com
Het raadplegen van de website, hierna “de Site”, "de site" of "de website" houdt onvoorwaardelijke acceptatie in van deze gebruiksvoorwaarden.

Uitgever van de website

SAS PHENOMEN
300 route des Fabriques
73 250 SAINT PIERRE D’ALBIGNY
SAS met kapitaal 100 000,00 Euros
SIRET 89969138000013
RCS Chambéry : 899691380
Intracommunautair btw-nummer: FR70899691380
Tel : +33(0)4 85 86 00 01
E-mail : contact@phenomen.com

Auteursrechten

Het geheel van elementen dat de site vormt (teksten, grafische elementen, software, foto’, afbeeldingen, video’s, geluid, plattegronden, logo’s, merken, creaties en werken die op verschillende manieren worden beschermd, databases, etc....) evenals de site zelf worden beheerst door Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom.
Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de uitgever van de site, behalve de elementen die zijn gerealiseerd door externe intervenanten die hun auteursrechten of naburige rechten niet hebben afgestaan.
Bovendien wordt voldaan aan de artikelen:
Artikel L 122-4. Van de Wet intellectueel Eigendom
Artikel L122-5. Van de Wet intellectueel Eigendom

Directeur publicatie: : Philippe Lutz

Bescherming van persoonsgegevens

Conform artikel 27 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u op elk moment het recht op inzage en correctie van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit recht uitoefenen per post of per e-mail (marketing@phenomen.com)door een verzoek te sturen naar de uitgever van de Site:
Adres:
SAS PHENOMEN
300 route des Fabriques
73 250 SAINT PIERRE D’ALBIGNY
De uitgever van de website is de producent van deze databank in de zin van artikel L 342-1 van de Franse Wet intellectueel eigendom. In geval van niet uitdrukkelijk toegestane extractie of gebruik van de inhoud van de database, kan de auteur hiervoor burgerrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. De uitgever van de Site behoudt zich het recht voor alle rechtsmiddelen in te stellen tegen personen die dit verbod overtreden.

Aansprakelijkheid

De uitgever van de Site wijst alle aansprakelijkheid af:
1.in geval van onderbreking van de site vanwege technische onderhoudswerkzaamheden of bijwerking van de gepubliceerde informatie,
2.in geval van tijdelijke niet-beschikbaarheid van de site (en/of de sites waarmee de site verbonden is) vanwege technische problemen ongeacht de oorzaak of herkomst daarvan,
3.In geval van directe of indirecte schade van de gebruiker ongeacht de aard, die voortvloeit uit de inhoud, toegang of gebruik van de site (en/of de sites waarmee de site verbonden is),
4.in geval van abnormaal gebruik of onwettige exploitatie van de site. De gebruiker van de site is uitsluitend verantwoordelijk voor de schade die aan derden wordt veroorzaakt en de gevolgen van klachten en procedures die daaruit kunnen voortvloeien. De gebruiker doet tevens afstand van elk rechtsmiddel tegen de uitgever van de site in geval van claims die een derde tegen hem instelt vanwege onwettig gebruik en/of onwettige exploitatie van de site.

Hyperlinks

De site kan hyperlinks bevatten naar sites die door derden worden geëxploiteerd. Deze links worden uitsluitend informatief verstrekt. De uitgever heeft geen enkele controle over deze sites en wijst alle aansprakelijkheid af betreffende de toegang, de inhoud en het gebruik van deze sites evenals voor schade die voort kan vloeien uit het raadplegen van de informatie op deze sites. De internetgebruiker activeert deze links op zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid.
De website van de SAS PHENOMEN staat het instellen van hyperlinks die verwijzen naar haar pagina's toe, op voorwaarde dat:
1.de pagina’s van deze site niet worden genest in de pagina’s van een andere site (de pagina’s moeten toegankelijk zijn via opening van een onafhankelijk venster),
  • De hyperlink die op uw site wordt weergegeven, moet de inhoud van www.phenoment.com openen in een nieuw venster of een nieuw venster van de WEBbrowser van de gebruiker. Er wordt geen integratie van de inhoud van www.phenomen.com van het type IFrame geaccepteerd op onze website. Neem contact met ons op in geval van bijzondere verzoeken.
2.de bron wordt vermeld die dankzij de hyperlink direct naar de beoogde inhoud verwijst.
  • De link die verwijst naar www.phenomen.com moet de internetgebruiker duidelijk informeren over de bestemming van die link. (bijv. “Bekijk de nieuwe accommodaties die aangeboden worden door Phenomen).


Wijziging van wettelijke vermeldingen

De uitgever behoudt zich het recht voor deze Wettelijke vermeldingen vrij en op elk moment te wijzigen. Elke internetgebruiker die inlogt op de site wordt verzocht geregeld deze wettelijke vermeldingen te lezen om kennis te nemen van eventuele veranderingen. Het hernieuwde gebruik na wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden houdt acceptatie door de internetgebruik in van de geldende Wettelijke vermeldingen.

Bevoegde jurisdictie en toepasselijk recht

Deze wettelijke vermeldingen worden beheerst door Frans recht dat per geval de toepasselijke wetgeving bepaalt. Indien er geen bindende andersluidende bepalingen zijn of van keuzemogelijkheid van toepasselijke wetgeving, wordt het Franse recht toegepast. De bevoegde jurisdictie is de Handelsrechtbank van het hoofdkantoor van de SAS PHENOMEN.

Bemiddeling

Conform artikel L156-1 van de Consumptiewet wordt de consument geïnformeerd over de mogelijkheid om een beroep te doen op MEDIMMOCONSO, door een brief te sturen naar: Association MEDIMMOCONSO, 3 avenue Adrien Moisant - 78400 CHATOU, of via de website: http://medimmoconso.fr

Foto credits


- Timur BOZCA *
- Valentin Studio 3D *
*Illustraties uitsluitend voor sfeerdoeleinden. Interpretatievrijheid van de artiest
Niet contractueel document van 25.11.2021